Perhimpunan Mahasiswa Akuntansi (PERMATA) dibentuk dengan tujuan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Untuk menjaga kesinambungan kepengurusan maka, pada hari Jumat, 24 November 2017 dilaksanakan Pelantikan Pengurus Baru menggantikan pengurus lama yang sebentar lagi akan lulus. Dari hasil pemilihan, maka Ryan Valentino terpilih sebagai ketua dan Aprilia Hidayati Nurohmah sebagai wakil ketua untuk periode 2018/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *